Osiguranje

U AGENCIJI AMARIS MOŽETE OBEZBEDITI POLISU

PUTNOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

ŠTA PRUŽA POLISA ZA OSIGURANJE LICA ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU

Pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

U AGENCIJI AMARIS USKORO!!!!

 

Poslovna osiguranja Osiguranja motornih vozila Lična osiguranja
o1 o2-150x103 o3

 – Osiguranje objekata,

opreme, zaliha i slično.

– Osiguranje zaposlenih od

posledica nesrečnog slučaja.

 – Osiguranje od

autoodgovornosti.

– Auto-kasko osiguranje

 – Osiguranje stanova, kuća,

vikendica.

– Individualno osiguranje od

posledica nesrečnog slučaja.

Menu
×